Plats 320

Som förtroendevald på plats 320 i riksdagen vill jag inte bli en anonym del av en riksdagsgrupp. Alla som har röstat på moderaterna i Stockholms län – och andra som påverkas av mina beslut – har rätt att få veta hur jag använder mitt mandat. Därför har jag startat den här hemsidan som låter den som har lust följa vad jag gör i riksdagen, och vad jag tycker och tänker om de beslut som vi fattar.

Under rubriken “Artiklar och skrifter” till höger kan du läsa delar av vad jag har skrivit, både som riksdagsledamot och tidigare. På riksdagens hemsida finns all information om vad jag har sagt och gjort i kammaren.