Gotländska vanföreställningar

Stockholmarna betalar Gotlands ishallar, fritidsgårdar och kongressanläggningar genom den så kallade Robin Hood-skatten. Trots det kritiserar kommunstyrelsen på Gotland förslaget att Stockholms län ska betala lite mindre i framtiden – för att lönerna här är så höga. Stockholm har rätt till kompensationen, skriver Karl Sigfrid, m, riksdagsledamot för Stockholms län.

På uppdrag av regeringen har utredaren Ulf Wetterberg föreslagit ett system för att kompensera kommuner och landsting som har höga lönekostnader. Systemet är särskilt viktigt för Stockholmsregionen, och när glesbygdskommunernas remissvar nu strömmar in är de som väntat negativa. ”Stockholmsområdet mot resten av landet” lyder rubriken till en TT-artikel på temat. En slående andel av glesbygdspolitikerna tycks dock inte ha läst utredningen utan argumenterar utifrån rena vanföreställningar. Ett krav som vi bör ställa på kommunminister Mats Odell och resten av regeringen är att de grundar sitt beslut på fakta och bortser från de osakliga regionintressen som vi nu ser komma till uttryck.

Egentligen borde den föreslagna reformen av skatteutjämningen vara okontroversiell. Redan när 2005 års system för skatteutjämning infördes sa bland annat Sveriges Kommuner och Landsting att det finns stora regionala löneskillnader. Regeringen ville dock inte omedelbart införa en utjämningsmodell för lönekostnader eftersom det var osäkert om den höga
lönenivån i Stockholm var permanent. Principen om att höga lönekostnader skulle kompenseras på samma sätt som exempelvis långa avstånd var det ingen som ifrågasatte. Men nu låter det annorlunda.

Kommunstyrelsen på Gotland kallar förslaget för en omvänd Robin Hood-modell. Man kan fråga sig om Gotlandspolitikerna vet hur den nuvarande skatteutjämningen ser ut. De 276 kronor per invånare som Stockholms läns landsting skulle tjäna på en lönekostnadsutjämning kan jämföras med de tusentals kronor per invånare och år som Stockholmarna betalar till andra landsting. De kommuner som skulle få den största lättnaden till följd av utredningens förslag är Nacka, Solna och Lidingö. Dessa kommuner förlorar mångdubbelt mer till skatteutjämningen varje år än vad de skulle tjäna på Wetterbergsutredningens rekommendationer. Även om förslaget genomförs kvarstår det faktum att Stockholm finansierar Gotlands ishallar, fritidsgårdar och kongressanläggningar.

Ett tillskott till Stockholm är inte bara välbehövligt med tanke på att Stockholmarna betalar landets högsta landstingsskatt. Det är dessutom ett tillskott som Stockholmsregionen har rätt till enligt skatteutjämningens principer. Skulle det vara så att glesbygdspolitikerna nu motsätter sig dessa principer kan Stockholm naturligtvis leva med att skatteutjämningen skrotas.

Publicerad i Stockholm City den 14 mars 2007