Fler politiker borde göra som Persson

Det är bra att Göran Persson efter en livslång karriär inom politiken skaffar sig ett jobb. I stället för att kritisera detta borde fler politiker skaffa sig erfarenhet av arbete och det helst innan de sysselsätter sig med politik på heltid.

Att vara politiker är inte finare än att ha ett jobb i näringslivet, vilket miljöpartiets Peter Eriksson tycks anse när han oroar sig för att Persson ska ”smutsa ned både sig själv och statsministerämbetet”. Som om politiken var mindre smutsig eller politikerna mindre intresserade av egna förmåner än vad vilken företagare som helst är.

Politiska uppdrag är inte finare än vanliga arbeten. Politiker sägs företräda allmänintresset men i själva verket har de precis som alla andra ett egenintresse. Det kan vara ekonomiska förmåner, uppmärksamhet och inte minst makt som lockar. Politikerna sätter sina egna löner och det finns många möjligheter att dela ut toppjobb med partibok som enda kvalifikation.

Egenintresset kan till och med ha ett större spelrum inom politiken än inom näringslivet eftersom det är svårare för väljare att utkräva ansvar än för bolagsägare att kräva aktieutdelning.

Myten om politikens godhet kan få allvarliga konsekvenser. Den kan invagga väljare i en falsk trygghet om att politiker och politiken tar hand om allt och vill väl. Det kan leda till en auktoritetstro där väljare litar på ledargestalter i stället för att granska politiken och dess resultat.

En undersökning gjord av professor Stefan Voigt och docent Lorenz Blume visar att länder med större inslag av direkt väljarinflytande ofta har en effektivare offentlig sektor och ett lägre budgetunderskott.

Lösningen på problem är inte alltid mer politik, och det förstår väljare i högre utsträckning än politikerna som de representeras av. När politiker lever och arbetar under samma villkor som vanligt folk blir de mer lika sina väljare. Därför borde fler göra som Göran Persson och ta steget över till näringslivet.

Publicerad i Aftonbladet den 11 maj 2007