EU och yttrandefriheten

Genom EU-samarbetet har vi nu ett nytt hot mot yttrandefriheten: Brysselbyråkrater som vill ersätta svensk yttrandefrihet och tryckfrihet med repressiva EU-regler. En undersökning från människorättsorganisationen Freedom House visar att flera av EU:s länder har problem med pressfriheten, vilket kan drabba Sverige när de här länderna exporterar sin politik till EU. Sverige måste därför säga ifrån när makten över vår yttrandefrihet är på väg att flytta till Bryssel.

Freedom House granskar årligen världens länder ur ett pressfrihetsperspektiv. Statliga ingrepp och annat som begränsar yttrandefrihet och journalisters arbete identifieras och summeras. I årets undersökning bedöms Italien ligga på gränsen till att vara et fritt land ur pressfrihetssynpunkt och de nya EU-medlemmarna Bulgarien och Rumänien ligger ännu sämre till.

I Sverige är vi vana vid att information får flöda fritt. Den friheten är inte alls på samma sätt given i länder som Frankrike, där radiostationerna tvingas kvotera bort utländskt material och positiva yttranden om droger kan ge både böter och fängelse. I Polen är det förbjudet att yttra sig nedsättande om religioner eller utländska regeringschefer som ska komma på statsbesök. I Rumänien trakasserar myndigheterna journalister som avslöjar korruption och Bulgarien har stängt en myndighetskritisk hemsida.

EU kan införa bestämmelser som övertrumfar den svenska grundlagen utan den procedur som krävs för en grundlagsändring. Att yttrandefriheten är just en grundlag är ingen slump, för utan yttrandefrihet har vi ingen pressfrihet, religionsfrihet eller vetenskaplig frihet. Ett öppet idéklimat förutsätter att ingen ska behöva hålla tyst av rädsla för att bli straffad. Därför ligger det ett tungt ansvar på regeringen att stå emot varje EU-förslag som kompromissar yttrandefriheten.

I den nu diskuterade Rom II-förordningen regleras det vilket lands lagar som ska gälla i civilmål om förtal. Enligt EU-parlamentet bör den som anser sig vara utsatt för förtal kunna väcka talan enligt det egna landets regler. Det innebär att svenska tidningar och ansvariga utgivare måste följa lagstiftning i vart och ett av EU:s 27 medlemsländer. Det land som har minst respekt för yttrandefriheten bestämmer vad vi i Sverige får säga och skriva. Den ordningen kan vi inte acceptera.

Publicerad i Expressen den 20 maj 2007, skriven tillsammans med MUF:s ordförande Niklas Wykman