Förändrad skatteutjämning gynnar Sundbyberg

I Sverige kompenseras kommuner för kostnader som de inte själva kan påverka. Det handlar om sådant som kostnader för stora avstånd och en stor andel barn och äldre. Principen är att det statliga skatteutjämningssystemet ska kompensera alla opåverkbara kostnader som drabbar vissa kommuner hårdare än andra. Det är därför självklart att en kommun som Sundbyberg med höga lönekostnader ska kompenseras för detta.

Sveriges Kommuner och Landsting har konstaterat att de regionala löneskillnaderna är stora i Sverige, och att lönerna är särskilt höga i Stockholmsregionen. Det gäller för det privata näringslivet och det gäller i allt större utsträckning för kommunanställda.

En utredning tillsatt av den gamla, socialdemokratiska regeringen visade att löneskillnaderna inte är av tillfällig natur. Tvärtom tycks kommunernas lönegap öka över tiden. För Sundbybergs del ger det höga löneläget en ytterligare kostnad på 14 miljoner kronor per år. För en vanlig Sundbybergsfamilj betyder det tusentals kronor i extrakostnader. Det är därför välkommet att regeringen i vårbudgeten ger Sundbyberg åtminstone en del av den kompensation som behövs.

Sundbybergs höga lönekostnader beror i första hand på närheten till Stockholm, där lönerna i allmänhet är högre än vad de är på mindre orter. När kommunerna i Stockholmsregionen anställer konkurrerar de om personal både med varandra och med privata företag.

Med full kompensation för lönekostnader skulle Sundbyberg kunna anställa fler lärare i skolan, satsa på äldrevården eller sänka kommunalskatten. Tillskottet är särskilt välbehövligt i ett läge då kommunen är på väg att expandera och få ett betydligt större invånarantal.

Publicerad i Mitti Sundbyberg den 5 juni 2007, skriven tillsammans med Sundbybergs kommunalråd Bo Genfors