Förmyndaren EU skyddar oss

Med jämna mellanrum presenterar byråkrater i Bryssel förslag på hur EU kan ta på sig nya uppgifter som medborgarnas förmyndare. Det allra senaste är ett EU-direktiv som ska träda i kraft i december och innebär ett förbud av så kallad ”falsk information” i marknadsföringssyfte av teaterpjäser och filmer. Det vill säga ett förbud mot att rycka ut några positiva omdömen ur en recension som egentligen är negativ, i syfte att förhärliga och skönmåla en föreställning eller en film vid marknadsföringen.
EU-kommissionens talesperson för konsumentfrågor – varför det nu finns en sådan – menar att de nya hårda reglerna ska försäkra att vi konsumenter ska kunna lita på det som marknaden har att erbjuda. Omtanken för oss konsumenter är central. Vi ska inte lockas och tubbas till att konsumera något vi inte hade konsumerat utan lockande och tubbande.
Vi, som själva är konsumenter, sympatiserar med andra konsumenter när de emellanåt prackas på produkter, varor och tjänster med hjälp av missvisande marknadsföring, eller kanske rentav fabulerade budskap. Men nog är det väl ändå ett större problem att politiker begränsar marknadens aktörer med detta EU-direktiv, och ytterligare inskränker yttrandefriheten?

Visst låter det ädelt av EU att förbarma sig över oss konsumenter, men en rad frågetecken uppstår kring hur förbudet ska tillämpas. Däribland frågan om det verkligen är meningen att myndigheter och domstolar i de enskilda fallen, ska bedöma hur väl ett citat faktiskt reflekterar helheten i en recension.
Det får rentav anses vara farligt att EU inför ett förbud med motiveringen att det ska vara ett slags försäkring, för att övertyga oss konsumenter om att vi blint ska kunna lita på marknadsföringen. I stället för att uppmuntra människor till kritiskt tänkande vill EU begränsa det kritiska tänkandet. Marknaden är inte alltid perfekt. Men när det uppkommer behov av att syna oseriösa aktörer hanteras det av andra marknadsaktörer som konsumentorganisationer och medierna.

EU:s försök att skydda konsumenter från missvisande marknadsföring tyder på en olustig syn på enskilda människor som inkapabla att använda sitt eget förnuft. Och ju oftare människor beskrivs som offer desto fler kommer att börja betrakta sig själva som offer, utan makt och ansvar över det egna livet Vi betraktar människan som förnuftig och rationell. Och framför allt inser vi att människor lever upp till detta om vi ställer upp positiva förväntningar.
Förbud av det här slaget ger oss alla anledning att fundera över vad EU är, vad EU gör och vad EU egentligen borde göra. Inte kan tanken med EU vara att ägna sig åt att begränsa yttrandefriheten, styra marknaden med järnhand och utradera behovet av kritiskt tänkande.

Publicerad i Kvällsposten den 11 juni 2007, skriven tillsammans med MUF-kollegan Marko Huttunen