Sluta trakassera internetkaféer

Är en PC på ett kafé att likna vid ett flipperspel? Den frågan ska nu regeringsrätten besvara, och därmed avgöra en fem år gammal tvist om huruvida internetkaféer behöver tillstånd från Lotteriinspektionen. Regeringen bör snabbt ta initiativ till att upphäva den föråldrade lag som nu hotar Sveriges internetkaféer.
Om regeringsrätten bestämmer att ett kafé behöver tillstånd för att ställa upp datorer så kan många it-kaféer tvingas stänga. Reaktionerna på nätets diskussionsforum är heta och den vanligaste kommentaren är: ”Men herregud, nu får de väl ge sig.” Andra påpekar att politikernas lagar tycks vara skrivna av samma blåhåriga tanter som en gång i tiden förfasade sig över rock’n’roll.

Men även övernitiska byråkrater är en del av problemet. Gunilla Paulsson, som är chef för Lotteriinspektionens tillståndsenhet har försvarat attacken mot internetkaféerna med att ”unga inte ska vistas i miljöer som riskerar att dra till sig olika typer av kriminalitet, narkotika och annat”. Man kan undra om hon någon gång har satt sin fot på ett internetkafé.
”Lagen om anordnandet av visst automatspel”, som nu hotar it-kaféerna, är från 1982 – en tidsperiod då ungdomar skulle skyddas från hårdrock och datorspelsvåld. Lokaler med flipper- och arkadspel ansågs osunda för de ungas andliga hälsa. När lagen om automatspel skrevs visste ingen vad ett internetkafé var, men nu myndigheterna använda lagen för att stänga internetkaféer. Som i Kina.

Om regeringsrätten finner att datorer är spelautomater måste kaféägaren ansöka om tillstånd, och ansökningsavgiften är 2 000 kronor för en enda dator. Till det kommer en årlig inspektionsavgift. Det innebär högre priser – eller om de unga besökarna inte har råd att betala – att verksamheten får läggas ned. Det skulle drabba både ungdomarna och alla de föräldrar som tycker det är bra att veta var deras barn befinner sig. En borgerlig regering värd namnet måste omedelbart slopa den antikverade lag som bär skulden.

Publicerad i Aftonbladet den 30 juni 2007