Fildelningen är här för att stanna

Ska de som ertappas med att fildela få internetförbud? Det tycker regeringens utredare som har lagt fram ett förslag för att trappa upp jakten på fildelarna. Förslaget går ut på att stänga av fildelares Internetuppkoppling, och därmed en stor del av deras kontakt med omvärlden. I dagens Internetdominerade värld får det samma effekt som att sätta folk i husarrest.

Internet är en viktig del av yttrandefriheten och ett självklart verktyg för att kommunicera i ett modernt samhälle. Istället för att ta till allt hårdare metoder mot fildelare borde lagen ändras så att fildelning avkriminaliseras.

Utredningsförslaget går ut på att till exempel en artist eller organisation som företräder artisten kan tvinga en internetleverantör att stänga av uppkopplingen till de kunder som fildelar. Internetleverantörer som vägrar jaga sina kunder tvingas betala böter.

Förslaget kommer leda till att en mycket stor och integritetskränkande övervakningsapparat måste byggas upp för att inspektera vad alla gör på Internet. En motsvarighet utanför onlinevärlden är att Posten skulle sprätta upp och snoka igenom alla brev för att se efter vad de innehåller.

Jakten på fildelare saknar dessutom folkligt stöd. SOM-institutet har i en undersökning kommit fram till att dagens upphovsrättslagar bara har stöd av en fjärdedel av svenska folket. Samtidigt vill nästan varannan tillåta all fildelning. Nästan ingen av de unga som växt upp med Internet som en självklar del av vardagen vill ha ett förbud mot fildelning. Unga kvinnor är mest positiva till fri fildelning och det går inte att mäta upp att stödet skulle vara större bland dem som politiskt står till vänster än till höger.

Poängen med lagar är att fastställa spelregler som är stabila och stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet. Lagar som inte har folklig acceptans kommer få att följa med mindre än att staten tar till drastiska metoder som inte står i proportion till “brottet”. Det är den utvecklingen vi ser på fildelningsområdet.

Förbudsförespråkarna hävdar att fildelning är stöld. Det är en missuppfattning som bygger på att likställa vanlig äganderätt med upphovsrätten. De liberala nobelpristagarna och ekonomerna Milton Friedman och FA Hayek har visat att det finns tydliga skillnader. Friedman menar att upphovsrätten är ett sorts monopol som leder till ett för litet utbud av det som omfattas av upphovsrätten. Detta tillsammans med de förbud som behövs för att upprätthålla lagen leder i praktiken till inskränkningar i yttrandefriheten.

Äganderätten hjälper oss att avgöra vem som har rätt till ett visst föremål när det bara finns ett begränsat antal av dem. Här påpekar Hayek att vanliga föremål finns i begränsad mängd medan information finns i obegränsade mängder. En digital fil kan kopieras ett obegränsat antal gånger utan att någon blir av med sin egendom. Någon stöld är det alltså inte fråga om.

I Sverige har det under lång tid funnits acceptans för att kopiera musik för icke-kommersiellt bruk. Om man offentligt säljer produkter får man räkna med att andra använder sin äganderätt och frihet för att skapa kopior för eget bruk. Istället för att ropa efter repressiv lagstiftning och förbud bör vi acceptera att fildelningen är här för att stanna.

Publicerad på Politikerbloggen den 4 september