Föråldrad lag hotar Internetkaféerna

Regeringsrätten slog i dagarna fast att internetkaféer är spelhallar. Därmed omfattas de av den föråldrade automatspelslagen, som kan tvinga dem att försämra öppettiderna och betala tusentals kronor per dator i avgifter. Nu måste regeringen agera och ändra lagen för att inte ungdomar och småföretagare ska drabbas.
Att ett kafé behöver tillstånd för att ställa upp datorer medför regleringar och kostnader, vilket lagstiftarna knappast förutsåg när de 1982 stiftade en lag om automatspel. På den tiden ansågs lokaler med till exempel flipperspel osunda för de ungas andliga hälsa eftersom ungdomarna, enligt lagens andra paragraf, “otillbörligen kan lockas att delta i spel.”.

Det finns dock inget som tyder på att internetkaféer skulle vara en dålig ungdomsmiljö. Enligt en undersökning från Ungdomsstyrelsen finns det till och med ett omvänt samband mellan datorspelande och alkohol. Undersökningen visar också att datorspelande ungdomar rör sig lika mycket som andra. Det finns med andra ord ingenting som talar för att datorspelande på internetkaféer är en verksamhet som behöver omgärdas av särskilda regler
Regeringsrättens beslut att klassificera kaféernas datorer som spelautomater får två omedelbara följder: Ökad byråkrati och högre kostnader. För att få ställa en dator i sitt kafé måste innehavaren ansöka om tillstånd, och ansökningsavgiften för en maskin är
2 000 kronor. För ett normalt internetkafé med flera datorer blir ansökan betydligt dyrare. Till det kommer en löpande inspektionsavgift. Avgifterna resulterar i högre priser för kunderna – eller om kunderna inte har råd att betala – att verksamheten får läggas ned.

Tillståndet kan dessutom innehålla restriktioner. I ett aktuellt fall ville Örebro kommun inte tillåta ungdomar att spela efter klockan 12 på natten. Man kan fråga sig vad byråkraterna i Örebro tänker sig att ungdomarna som blir utslängda på gatan ska göra istället?
Bollen ligger nu i händerna på regeringen, och jag ser fram emot ett förslag om att snabbt avskaffa automatspelslagen. Att låta det fortsätta som nu skulle drabba både ungdomarna och alla de föräldrar som tycker det är bra att veta var deras barn befinner sig.

Publicerad i Västervikstidningen