Fildelningsseminarium i riksdagen

I går ledde jag ett fildelningsseminarium i riksdagen. Själv tycker jag att det blev lyckat, både tack vare intresserade besökare och en lysande expertpanel som bestod av Roger Wallis, Lars-Erik Eriksson och Peter Alvarsson. Både Roger och Lars-Erik har en bakgrund på KTH och har studerat fildelningsfrågan på djupet. Roger är dessutom själv kompositör och har suttit i styrelsen för STIM. Paneldeltagarna var alla överens om att den fildelningsdebatt som förs är ett resultat av att musik- och filmbranschen saknar ambitionen att anpassa sig till den tid som vi lever i. Istället för att utgå från att människor har tillgång till teknik som gör det möjligt att fritt sprida immateriella verk tycks upphovsrättsindustrin ha bestämt sig för att motarbeta den tekniska utvecklingen.

Peter Alvarsson berättade om sitt företag Headweb, som slår upp portarna för allmänheten i dag. Headweb är ett unikt projekt av flera skäl. För det första drm-skyddar de inte filmerna, vilket innebär att du fritt kan kopiera dem mellan olika plattformar. Drm-skyddade filer har hittills sagts vara en viktig anledning till att de lagliga nedladdningstjänsterna inte har varit ett attraktivt alternativ. För det andra distribuerar Headweb filmerna med hjälp av bittorrentteknik, det vill säga samma teknik som framför allt används för piratkopiering. Fördelen med bittorrent är att den som laddar hem en fil samtidigt tillgängliggör delar av samma fil för andra. Därmed ökar kapaciteten i takt med att fler laddar hem, vilket låter avsändaren sprida sitt verk till ett stort antal människor till en försumbar kostnad.

Hur väl Headweb lyckas återstår att se, men jag hoppas på det bästa. Till skillnad från distributörer som ropar på nya lagar lägger Headweb sin energi på att skapa ett system som är bra nog för att konkurrera med de befintliga fildelningsnätverken.