Skatteutjämningen ska inte belöna misslyckanden

Det har kommit ett nytt utredningsförslag om förändrad skatteutjämning. Förlorarna är de kommuner som betalar de högsta skatteutjämningsavgifterna, det vill säga kommunerna i Stockholmsregionen.

För Solnas del skulle utredningens förslag innebära en förlust med drygt 60 miljoner kronor om året, vilket motsvarar 1 000 kronor per medborgare eller 50 öre i höjd skatt. Men att förslaget slår mot dem som redan förlorar mest på skatteutjämningen är inte det enda felet. Vissa problem som utredaren vill kompensera kommunerna för är sådana som kommunerna själva bör ansvara för att lösa. Kommuner som har en stor andel invånare utan jobb bör inte, som utredaren föreslår, belönas med högre bidrag. Istället bör de kommuner som tar sitt ansvar för att hjälpa utsatta grupper in på arbetsmarknaden få behålla den vinst som detta ger i form av lägre kostnader och högre skatteintäkter. Då har kommunerna en drivkraft för att föra en långsiktig, tillväxtvänlig politik.

Publicerad i Stockholm City den 20 novemver 2007