Filmpolitik ger 1600-talsvibbar

Trots att både Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen i de flesta fall förbjuder censur så görs ett undantag för film. Den som visar en film för allmänheten utan att först låta filmen förhandsgranskas av staten kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. På andra områden, som konst och kultur, press och public service, får staten endast ingripa i efterhand om det som uttrycks visar sig vara brottsligt. Att begränsa just filmskapares yttrandefrihet är knappast tidsenligt. Censur och andra repressiva åtgärder mot bland annat teatern var vanligt förekommande på 1600-talet. Sedan dess har censuren främst varit en del av totalitära statsmakters politiska förtryck.

En vanlig föreställning är att filmcensur enbart riktar udden mot grova våldsskildringar. Så är det inte. Under 80-talet var det en rad filmer som klipptes ned eller totalförbjöds av politiska skäl. Det som klipptes bort var inte nödvändigtvis våldet, utan det kunde också vara dialog. Staten ansåg att vissa filmer hade ett budskap som inte fick framföras till de svenska biobesökarna. Ett exempel på detta var det omdiskuterade förbudet mot att visa filmen Sudden Impact, som var den fjärde Dirty Harry-filmen. Statens biografbyrå ansåg att filmens sensmoral var oacceptabel. Oavsett vilken åsikt man har om filmen i sak är medborgarnas rätt att ta del av uttrycket och bilda sig sin egen uppfattning en central del av yttrande- och informationsfriheten.

Chefen för Statens biografbyrå Gunnel Arrbäck valde slutet av sommaren att avgå i protest mot vuxencensuren av film. I Danmark avskaffades censuren av vuxenfilmer 1969. Finland följde efter 2001, Norge 2004 och Island förra året. Det är nu bara Sverige av de nordiska länderna som vidhåller denna inskränkning av yttrandefriheten. Det är hög tid att även vi gör oss av med filmcensuren. Om detta har vi lagt en motion i riksdagen som vi hoppas att regeringen tar till sig.

Publicerad i Sundsvalls tidning den 17 december, skriven tillsammans med riksdagskollegan Finn Bengsson