STIM-förslag i Washington Internet Daily

Sverige fortsätter att vara pådrivande i den internationella debatten om fildelning och upphovsrätt. Jag har blivit intervjuad av Warren’s Washington Internet Daily med anledning av STIM:s förslag om en bredbandsavgift. Tyvärr kan jag av rättighetsskäl inte publicera artikeln, som inte heller finns offentligt tillgänglig, men resonemangen kan jag i alla fall dela med mig av.

Jag har redan tidigare skrivit om varför jag är skeptisk till en bredbandsavgift. Om problemet som vi står inför är att gamla affärsmodeller fungerar allt sämre är det i första hand upp till berörda branscher att hitta en ny lösning. Det är inte statens uppgift att ersätta tidigare betalningssystem med en obligatoriskt licens.

Med en ny mellanhand drabbas musikskapare av samma problem som författare har med biblioteksersättningen. För varje bok som lånas ut på ett bibliotek betalas 122 öre till Sveriges författarfond. Det rimliga hade naturligtvis varit att dessa pengar sedan betalas ut till författaren, men så är det inte. Författaren får nöja sig med 60 procent av pengarna. Resten använder författarfonden till stipendier och inkomstgarantier för författare som inte klarar sig på marknaden. Man skulle kunna säga att författare betalar en extra författarskatt på 40 procent av sin biblioteksersättning. Det är inte osannolikt att en bredbandsavgift utsätter artister och kompositörer för en liknande byråkrati.

Men en bredbandsavgift medför även andra problem. Om avgiften blir obligatorisk är det i praktiken en skatt som tvingar vissa abonnenter att betala för andras nedladdning. Om avgiften blir frivillig är frågan hur många som skulle välja att betala.

Sedan har vi internationella avtal som komplicerar situationen. Med detta sagt välkomnar jag ändå att STIM lägger fram ett konstruktivt förslag till hur olika intressen kan balanseras. Trots uppenbara problem vore en bredbandsavgift betydligt mindre skadlig än den kontrollstat som krävs för att upprätthålla dagens kopieringsförbud.