Vad krävs för att hålla löftet?

Eftersom regeringens förslag kring fildelningen ännu inte är helt klart råder viss förvirring kring vad som faktiskt ska gälla, och somliga gör sin egen tolkning. Kristina Lidehorn, chefsjurist på TV4, skrev nyligen att det är “härligt” att fildelare ska stoppas. Lyckligtvis har Lidehorn inte förstått innebörden av regeringens uttalande, som framför allt är en uppgörelse med Renforsutredningens förslag om att hålla internetleverantörer ansvariga för kundernas kommunikation. Sverige väljer en annan, mer teknikvänlig väg än vad bakåtsträvande länder som Frankrike gör. Regeringens beslut är därmed en signal till EU om att lägga ner arbetet med att skapa gemensamma Europeiska fildelningslagar.

Fredrik Reinfeldt har sedan länge varit tydlig med att vi inte kan ha en lagstiftning som går emot rättsmedvetandet hos både en hel ungdomsgeneration och hos alltfler äldre. Han har helt rätt. Nu har statsministern återigen förklarat att enbart den som i stor skala tillgängliggör upphovsrättsskyddat material ska kunna få sina personuppgifter utlämnade. Justitieministern bekräftar att det finns en enighet om att uppgifter bara ska lämnas ut om det kan bevisas att allvarliga lagöverträdelser har ägt rum. Målet är alltså inte att komma åt enskilda fildelare.

Alliansens överenskommelse säger att fildelares personuppgifter ska kunna lämnas ut. Att få sina personuppgifter utlämnade är den virtuella världens motsvarighet till en husrannsakan. Den som tycker att integritet på nätet är abstrakt och svårbegripligt kan alltså ställa sig frågan: Är det rimligt att en privat organisation ska få bryta sig in i och genomsöka en fildelares lägenhet?

Är regeringens förslag förenligt med vallöften om att inte jaga en hel ungdomsgeneration? frågar sig både medierna och medborgarna. För att så ska vara fallet behövs tydliga spärrar som garanterar att enskilda fildelares integritet och rättssäkerhet inte sätts ur spel.

Publicerad i Expressen den 19 mars 2008