Låt marknaden utvecklas

Björn Ulveus säger att han blir ilsken på oss moderata riksdagsledamöter som vill begränsa upphovsrätten. Jag tvivlar inte på att Ulveus har goda avsikter och att han är uppriktigt bekymrad över vilka effekter fildelningen får för dagens låtskrivare. En förutsättning för allt skapande är att det finns drivkrafter. Så långt har Ulveus rätt, men när han utgår från att försäljning av skivor – eller nedladdningsbara låtar på iTunes – är den enda möjliga affärsmodellen för musikbranschen har han fel.

I tidningen Economist kunde vi nyligen läsa att samtidigt som skivbranschen har halverat sin omsättning är musikbranschen som helhet större än någonsin. Den som väljer skivförsäljningen som ett mått på hur musikbranschen mår ser mer andra ord bara en liten del av verkligheten. Varför hör vi så sällan musiker uttrycka sig positivt om att nya distributionskanaler som Youtube och Yahoo Launchcast växer fram samtidigt som konsertintäkterna exploderar?

Men låtskrivarna som inte själva turnerar då? Så länge vi har en upphovsrätt som omfattar ensamrätten till kommersiellt bruk måste artisterna naturligtvis betala för den musik som de framför och tjänar pengar på. Det är en enkel fråga om att utforma kontrakt som är anpassade till den nya verkligheten.

Björn Ulveus tycker att det måste gå att försvara dagens upphovsrätt utan att ta till kränkande övervakning. Detta är den vanliga uppfattningen även inom det politiska etablissemanget. Man vill inte riktigt acceptera den verklighet som den tekniska utvecklingen har gett oss, eller de val som vi tvingas göra. Detta är om något en populistisk linje – att utlova skydd för dagens upphovsrätt men utan att vilja stå för de ingrepp som skulle krävas.

Det är i så fall ärligare att ta ställning till de alternativ som faktiskt finns. Ska vi övervaka människors internetkommunikation eller ska vi begränsa upphovsrättens omfattning? Jag väljer det senare, och är ärligt talat inte särskilt bekymrad för musikens, filmens eller litteraturens framtid. Marknaden kan anpassa sig, och vi ser redan hur den processen pågår. Samtidigt inser allt fler hur upphovsrättsindustrin blir ett allt större hot mot det fria Internet, och motståndet mot antipiratbyråns aggressiva metoder växer.

Motgångarna för dem som vill jaga fildelare har varit många på senare tid. Skivbolag efter skivbolag har tvingats överge den kopieringsskyddade musik som innebär att betalande kunder får en sämre produkt än vad de olagliga fildelarna får. Samtidigt kan mp3-spelaren fira tio-årsjubileum trots att skivbolagsbranschen på 90-talet försökte förbjuda tillverkningen. Idag finns mp3-spelarna inbyggda i nästan varje mobiltelefon.

Angeppen mot fildelningen och det fria internet kommer dock att fortsätta. I sin årliga rapport om musik på internet skriver John Kennedy, vd för skivindustrins globala lobbyorgansation (IFPI), att högsta prioritet för 2008 är att driva igenom lagstiftning som gör internetleverantörer ansvariga för vad deras kunder gör.

Den franska modellen där stat och kapital har gått ihop för att övervaka fildelare ser han som en förebild. Kennedy nämner Sverige och Renforsutredningen som ett annat positivt exempel, och rundar av med att frågan inte längre är om internetleverantörerna ska hållas ansvariga, utan när och hur.

Enligt upphovsrättsindustrin ska privata Internetleverantörer inte bara tvingas kontrollera de digitala motorvägarna. Om IFPI får bestämma införs dessutom nätcensur. All fildelning skulle blockeras och särskilda filter skulle stoppa nätanvändare från att besöka hemsidor med upphovsrättsskyddat material.

Det är glädjande att regeringen har avvisat Renforsutredningen, som innehåller vissa av de skadliga förslag som upphovsrättsindustrin önskar sig. Framför allt föreslår Renforsutredningen att alla Internetanvändare ska övervakas av sina nätoperatörer.

Ett svenskt nej till internetövervakning signalerar att vi i Sverige bejakar tekniken, och att vår roll i världen är att bekämpade allt skadligare effekter som dagens upphovsrätt för med sig. Utan hotet om Renforsutredningens extrema förslag kan vi nu föra en mer nyanserad diskussion om hur vi går vidare med att avkriminalisera fildelningen.

Publicerad i Aftonbladet den 22 mars 2008