Sverige ratar Sarkozys krig mot fildelningen

Frankrikes president Nicolas Sarkozy vill att fildelare i hela EU ska stängas av från internet. Idén håller redan på att genomdrivas i Frankrike, och är enligt Sarkozy ett steg mot att skapa “ett civiliserat internet” där operatörerna bevakar sina kunder.

Nyligen sa den svenska regeringen nej till att genomföra den franska modellen i och med att Renforsutredningen kastades i papperskorgen. Men om Frankrike får som de vill kan Sverige tvingas att genomföra detta mot regeringens och riksdagens vilja. Därför är det av stor betydelse att min partikollega Christofer Fjellner nu har lagt ett förslag som ska stoppa Sarkozys internetförbud och bevara fildelarnas integritet på nätet. Fjellner föreslår att Europaparlamentet ska värna medborgarnas tillgång till internet och ta avstånd från förslag om att stänga av fildelare.

Att Sverige står upp för sin IT-vänliga befolkning är bra, och det är naturligtvis särskilt kul att det är min egen partikollega som går i spetsen. Fjellners förslag är inte ett ställningstagande för eller mot fildelningen som sådan, men det är ett ställningstagande för att upphovsrätten inte kan motivera vilka ingrepp som helst i medborgarnas frihet och integritet. Om EU-etablissemanget tar till sig Fjellners insikt slipper vi åtminstone de värsta avarterna i upphovsrättsindustrins förslagskatalog.

Vad Christofer Fjellner har gjort rent formellt är föreslå ett tillägg till den så kallade Bono-rapporten. Företrädare för samtliga svenska allianspartier har undertecknat tillägget, som lyder:

“Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna att Internet erbjuder en bred plattform för kulturyttringar samt tillgång till kunskaper och demokratiskt deltagande i utövandet av Europas skaparkraft och sammanför generationerna genom informationssamhället. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att avhålla sig från sådana åtgärder såsom avstängning av tillträdet till Internet, eftersom de strider mot de medborgerliga friheterna och de mänskliga rättigheterna och principerna om rimliga proportioner, effektivitet och avskräckande verkan.”

Europaparlamentet röstar om förslaget den 9 april, det vill säga nu på onsdag. Beslutet är inte juridiskt bindande, men har stor betydelse som referens inför framtida ställningstaganden.