Nu börjar det bli dags för ett besked

Följande fråga om integritetsskyddet i den kommande fildelningspropositionen har jag ställt till justitieministern. Svaret kommer någon gång under nästa vecka:

I juli 2007 presenterades utredningsförslaget Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19). Utredningen innehöll bland annat ett förslag om att försvaga integritetsskyddet på Internet genom en möjlighet för upphovsrättshavare att via domstol begära ut identiteten på Internetabonnenter. I januari 2008 meddelade EG-domstolen att medlemsländerna med hänsyn till skyddet för enskildas personuppgifter kan avstå från att ge upphovsrättshavarna denna möjlighet.

Fredag den 14 mars 2008 uttalade justitieministern och kulturministern att regeringen trots EG-domstolens beslut avser att ge privata upphovsmannaorganisationer rätten att begära ut integritetskänsliga uppgifter om enskilda. I anslutning till detta förklarade justitieministern att uppgifter bara ska kunna lämnas ut om allvarliga lagöverträdelser har ägt rum, och att målet inte är att komma åt enskilda fildelare. Statsministern sade att enbart de som tillgängliggör material i stor skala ska kunna få sina personuppgifter utlämnade.

I utredningsförslaget från juli 2007 (Ds 2007:19) finns ingen begränsning av vilka upphovsrättsintrång som ger upphovsrättshavaren rätt att begära ut känslig information, vilket skulle innebära att staten i samband med just upphovsrättsbrott frångår de normala kraven på proportionalitet som annars gäller när integritetsintressen vägs mot intresset av information.

Hur avser justitieministern att förverkliga löftet om att endast den som i stor skala tillgängliggör upphovsrättsskyddat material kan få sina personuppgifter utlämnade till upphovsrättshavare?