Free as in free beer

För två år sedan gav Chris Anderson på Wired ut succeboken The Long Tail. Boken lanserade en teori om hur tillgänglighet via nätet och allt mer försumbara lagringskostnader förändrar marknaden för digitala verk. När lagringskapacitet inte längre är en knapp resurs kan digitala skivbutiker sälja all musik som görs, inte bara hitmusiken som står på butikshyllorna. Utbudet blir i stort sett obegränsat, och det finns en efterfrågan på nischprodukter. Smala verk som vart och ett säljer blygsamt utgör tillsammans en enorm marknad som Amazon, Google och iTunes drar nytta av.

Billig lagringskapacitet, i kombination med billig processorkraft och billig bandbredd, spelar en avgörande roll även i Chris Andersons nya bok Free. Free as in free beer, not as in free speech skulle kanske Richard Stallman ha sagt för att förtydliga titeln. Andersons tes är att marginalkostnaden för att lagra och distributera digitala produkter går mot noll, och därmed kommer produkternas marknadsvärde att bli noll. Eller åtminstone så litet att transaktionskostnaden överskrider nyttan av att ta betalt för dem.

Varje sökning kostar Google en liten summa pengar och varje Hotmail-konto kostar Microsoft åtminstone något. Det vore naturligtvis möjligt för både Google och Microsoft att ta betalt för sina tjänster, men även om tjänsterna bara kostade en krona i månaden att använda skulle enorma mängder kunder försvinna. Det är mer rationellt att låta kunderna använda tjänsten gratis och att hitta andra intäktskällor, som annonsering.

När kostnaden för en resurs närmar sig noll har vi ett överflöd och behöver inte ransonera resursen. Transistorerna i en processor är Andersons historiska exempel. När processorkraft var en knapp resurs koncentrerad i händerna på ett fåtal institutioner tvingades programmerare skriva kod som minimerade belastningen på processorn. När resurserna inte längre var begränsade kunde programmerarna slösa processorkraft på grafiska animationer, muspekare och fönster. Därigenom fick vi de moderna gränssnitt som gjorde datorer tillgängliga för en bredare allmänhet, vilket i sin tur möjliggjorde ytterligare innovation. Att prismekanismen faller samman för en produkt betyder att den istället uppstår i nya branscher, som fortfarande styrs av de knappa resursernas logik.

Läs mer av Chris Anderson i Wired, gratis.