Disko dödar

Den som följer fildelningsdebatten vet säkert att musikbranschens intresseorganisationer genom historien har gjort många försök att stoppa teknisk innovation. Syftet har alltid varit att försvara marknaden mot upplevda hot. På 1920-talet hotade musikradion försäljningen av noter. På 1970- och 80-talet skulle kassetterna radera ut både musik- och tv-branschen. 1998 stämde den amerikanska musikbranschen tillverkare av mp3-spelare, som var ett tekniskt hjälpmedel för kriminella. I dag är det som bekant P2P-nätverken som kommer att sätta stopp för allt kreativt skapande.

Nu har jag, efter ett tips från Mattias på skivbolaget Hybris, tvingats konstatera att listan kan kompletteras med fler exempel. Vad sägs om diskomusiken som dödar dansbanden? Diskoavgift, kan det vara lösningen?

På Hybris blogg finns ett rapportinslag från 1979 som är helt fantastiskt. Debatten ägde rum för 30 år sedan, och vad de säger kunder lika gärna ha kommit från IFPI eller STIM år 2008.