EU-skatt dyrt för medborgarna, dåligt för konkurrensen

EU är inne i en budgetöversyn, och som alltid när ekonomin är uppe på den europeiska agendan lyfts förslag om att inrätta en EU-skatt. De som går längst föreslår att EU ska få direkt beskattningsrätt medan andra förespråkar skatteharmonisering, det vill säga en likriktning av medlemsstaternas skattesystem. Sverige måste hålla emot, för EU-skatter medför varken större frihet eller ett bättre företagarklimat.

Två centerpartistiska riksdagsledamöter vill att Sverige ska byta position och medverka till att införa gemensamma bolagsskatter inom EU. Vi moderater, liksom regeringen, säger bestämt nej till detta. I Sverige har vi jämförelsevis enkla och generösa regler för hur bolag ska beskattas. Det ligger knappast i svenska småföretagares intresse att övergå till ett dyrare och mer svåradministrerat system. De förslag till konsoliderad bolagsskatt som EU-kommissionen har lagt fram skulle medföra utökad byråkrati och stora kostnader.

Centerpartiet brukar hävda att EU ska vara “smalare men vassare”. Det borde innebära att EU ska vara bra på det vi behöver lösa tillsammans, till exempel miljöarbete. Samtidigt innebär det att EU ska låta bli sådant som länder, regioner, kommuner eller enskilda individer löser bäst själva. Bolagsskatten blir varken lägre eller bättre av att regleras på överstatlig nivå.

Skattekonkurrensen ska värnas eftersom den tvingar länder att förbättra företagarklimatet. Låga skatter är naturligtvis en viktig del av detta, men för att attrahera företagare behövs även förbättringar för tjänster som gör Sverige till ett bra land att bo och arbeta i. Ett företagsvänligt land behöver infrastruktur i form av bra vägar, järnvägar och bredband. Ett företagsvänligt land behöver också alla de välfärdstjänster som invånare förväntar sig – en skola som ger kunskap, sjukvård i tid och en trygg äldreomsorg.

Våra två riksdagskolleger i centerpartiet hävdar att EU-länder som går före och konsoliderar sina skattesystem kommer att utgöra Europas A-lag. Vi tror att det är tvärtom. A-laget kommer att utgöras av de länder som kämpar i den internationella konkurrensen – inte av länder som försöker fly från konkurrensen genom att bilda skattekarteller.

Publicerad i Dagens Industri den 3 maj, skriven tillsammans med EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra