Hur man deklarerar med Ubuntu, gör husrannsakan hos fildelare och avskaffar det fria internet

I går hade vi moderater deklararationskampanj över hela landet. Deklarationsdagen är ju ett utmärkt tillfälle att påminna om det jobbskatteavdrag som ger en vanlig löntagare omkring 1000 kronor i sänkt skatt varje månad.

Själv stod jag i fyra timmar utanför Solna stadshus och delade ut informationsmaterial, och passade på att lämna in min egen deklaration. Tidigare har jag e-deklarerat men i år blev det en traditionell pappersdeklaration. Anledningen till detta är min Windowsfria dator. Visserligen fungerar det javabaserade systemet för e-legitimation lika bra på Linux, men för att förnya e-legitimationen via Handelsbanken krävs ett säkerhetsprogram som inte finns i Linuxversion. Det kan det enbart köras i en äldre version av Wine. Vi får se om Handelsbanken har några planer på att förbättra sitt system. I annat fall får jag väl byta bank.

Gårdagens dom mot 31-åringen i Linköping var inte särskilt oväntad. Nu kan det bli lättare för polisen att göra husrannsakan och att begära ut integritetskänslig personinformation från Internetleverantörer. Hundratusentals fildelare får försvagat integritetsskydd. Ytterligare ett skäl att avkriminalisera fildelningen.

Om Linköpingsdomen är en konsekvens av en orimlig existerande rättsordning så är IFPI:s planer på att stämma en internetoperatör ett försök att ytterligare urholka informationsfriheten. Jag undrar om politiker och myndigheter förstår hur långtgående IFPI:s begäran är. Internet har för det stora flertalet medborgare inneburit en yttrandefrihetsrevolution. Friheten att tala till allmänheten var tidigare reserverad för dem som kontrollerade en mediekanal, men tack vare nätet kan vem som helst till en försumbar kostnad göra information tillgänglig för hela världen. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att de som tillhandahåller internetuppkopplingar inte ansvarar för innehållet i kundernas kommunikation. Om Internetleverantörerna tvingades ta ansvar för allt det material som kunderna kan nå genom sina uppkopplingar skulle de begränsa utbudet till webbplatser som de vet är juridiskt säkra, det vill säga webbplatser som tillhör de stora marknadsaktörerna. Ett sådant internet ger inte mycket större frihet än vad kabel-tv-nätet gör.