Riksdagen utreder polisjäv

Nu har justitieministern svaratfrågan om vad regeringen anser bör göras för att förhindra jäv i polisers myndighetsutövning. Redan har en rad bloggare kommenterat svaret, däribland min partikollega Mary Jensen som även reflekterar över behovet av politiker som förstår den verklighet de reglerar. Den moderaterna närstående ledarskribenten Peter J Olsson skriver samtidigt om hur tingsrättsdomen mot en 31-årig Linköpingsbo kan bli ett steg på vägen mot en försvagad rättsstat. Tyvärr tror jag att han har rätt. Domen i sig är dock bara en konsekvens av en lagstiftning som vi sedan tidigare visste var ohållbar.

I anslutning till den fråga som jag ställde till justitieministern satte jag även riksdagens utredningstjänst(RUT) i arbete. Det har resulterat i en kort men välskriven utredningsrapport som behandlar nuvarande lagar och regler. Eventuellt återkommer jag till utredningstjänsten med ytterligare frågor för att bringa klarhet i ärendet. RUT:s rapport berör exempelvis inte §7 i Lagen om offentlig anställning, som reglerar offentliganställdas bisysslor. Kan medverkan i en rekryteringsprocess i lagens mening vara en “verksamhet” som kan “rubba förtroendet” för den anställdes “opartiskhet i arbetet”?

Vad alla, eller åtminstone de flesta av oss, kan vara överens om är att den som fattar myndighetsbeslut inte samtidigt ska kunna förhandla om en anställning hos en part som har ekonomiska intressen av myndighetsbeslutet. Frågan är om dagens regelverk täcker detta tillräckligt väl eller om regelverket behöver kompletteras.