Öppen källkod som politisk fråga

Den 21 maj klockan 16.45-19 har jag tillsammans med Open Source Sweden ett seminarium i riksdagen om öppen programvara och öppna standarder. Alla intresserade är välkomna.

Vilka politiska aspekter finns det då av öppen källkod? Den politiska ledningen för offentliga organisationer är formellt ansvarig för valet av mjukvara, men det faller i praktiken på IT-enheterna att fatta sådana beslut. Politikerna är intresserade av att förvaltningen har de verktyg som krävs för att fullgöra uppgifterna på ett effektivt sätt, men de är ofta inte mer intresserade av vilka operativsystem som används än av vilka kopiatorer som köps in.

Det kan finnas anledning för politiska beslutsfattare att anta en övergripande policy för öppen källkod, givet att den är försiktigt hållen och ger flexibilitet. Finns det öppna alternativ som är mer eller lika ändamålsenliga som de proprietära alternativen så bör dessa övervägas i enllighet med de initiativ som Verva och Sveriges Kommuner och Landsting tagit. Öppenheten kan i sig vara ett argument eftersom anpassningar av en öppen produkt kan upphandlas på en konkurrensutsatt marknad medan bara leverantören har rätten och möjligheten att anpassa en proprietär produkt. I vilket fall som helst bör upphandlingsbeslutet fattas utifrån vad som är bäst för den egna organisationen.

Öppen källkod handlar mer om konkurrens och kontroll än om licenskostnader. Min egen ingång har dock mindre att göra med företagsekonomiska hänsyn och mer att göra med friheten att kommunicera oövervakad. Affärsmodellerna som byggs runt fri programvara förutsätter i allmänhet inte att leverantören kan kontrollera hur programmen sprids. Därför kräver de inte heller den statliga kontrollapparat som upphovsrättsindustrin efterfrågar.