Antipirat-avtal förhandlas fram i tysthet

På Wikileaks kan man läsa om ett internationellt antipirat-avtal som förhandlas fram i tysthet. Processen för att etablera detta avtal, Anti-Counterfeiting Trade Agreement(ACTA), har enligt Wikileaks initierats av USA, Japan, Schweiz och EU. Istället för att gå via de sedvanliga organisationerna för handel och immaterialrätt väljer några länder att förhandla bilateralt för att i ett senare steg uppmana andra länder att ansluta sig till ett färdigskrivet avtal. Utvalda upphovsrättslobbyister ska ha fått ta del av det diskussionspapper som utgör grunden för förhandlingarna. I övrigt har det hållits hemligt, till dess att det hamnat i händerna på Wikileaks.

Flera av förslagen i diskussionspappret känns igen från EU:s IPRED1, som antogs 2004, och IPRED2, som kommissionen inte har lyckats få godkänt. På det straffrättsliga området ska de avtalande parterna åta sig att införa avskräckande straffsatser. Enligt Wikileaks finns även en klausul som syftar till att kriminalisera både kommersiella och icke-kommersiella verktyg som underlättar upphovsrättsbrott. Om tolkningen är korrekt så är det allvarligt. Det innebär att kommissionen genom ett handelsavtal försöker binda EU till IPRED2-regleringar som de inte har lyckats få godkända i den interna beslutsprocessen. Motsvarigheten på nationell nivå vore att en regering förhandlar fram ett juridiskt bindande avtal som tvingar oss till åtgärder som riksdagen säger nej till.

På det sanktionsrättsliga området ingår klausuler som påminner om det informationsföreläggande som finns med i IPRED1, alltså den regel som tvingar internetleverantörerna att lämna ut kunduppgifter till rättighetsinnehavare. I nuläget är det frivilligt för EU:s medlemsstater att införa regeln. Frågan är om det kan fortsätta vara frivilligt om EU binder upp sig via ACTA. Den Kanadensiska tidningen Calgary Herald skriver att ACTA kan medföra krav på att kunduppgifter framöver måste lämnas ut även utan att en domstol har beordrat detta.

EU-kommissionen skrev hösten 2007 att de sökte ett mandat för att förhandla fram ett ACTA-avtal. Nu säger de sig ha fått detta mandat av ministerrådet, men det är oklart hur detta har gått till. Det tycks omöjligt att hitta offentliga dokument som anger på vilket ministerrådsmöte som beslutet skulle ha fattats eller hur enskilda EU-länder ställde sig. Mig veterligen har riksdagens EU-nämnd aldrig informerats eller deltagit i något samråd om att ge EU-kommissionen ett förhandlingsmandat.

Calgary Herald skriver att tullen ska bli mer involverad i antipirat-arbetet genom att resande med mp3-spelare och laptop-datorer kan få sin utrustning genomsökt i jakten på piratkopierad information. I Kanada kan gränsvakter redan i dag genomsöka datorer i kampen mot barnpornografi. Denna modell skulle med ACTA kunna införas i stora delar av världen, och användas för att leta efter olovligt kopierad musik och film.

Med decentraliserade fildelningsnätverk och med allt bättre möjligheter att fildela utan internet, exempelvis via Bluetooth, kan antipiraterna inte längre komma åt fildelningen som sådan. Istället skulle de behöva angripa innehavet av olovlig information genom visitera medborgarna och genomsöka deras tekniska utrustning. För mig har detta varit ett otänkbart scenario, men allt mer talar för att det är dit vi är på väg.