Förtydligande

2008 06 19

Riksdagsledamot
Karl Sigfrid
[email protected]

Jag vill förtydliga att jag fortfarande anser att den nya FRA-lagen är oacceptabel. Massövervakning av svenska medborgare är en åtgärd som inte står i proportion till de problem som svenska myndigheter är satta att lösa.

Jag vill också betona att mitt engagemang i frågor kring den personliga integriteten kvarstår. Jag kommer att noga följa frågan om signalspaning och att regelverken följs.