Tyskland de facto-legaliserar småskalig fildelning

Skivbolagens och politikernas jakt på fildelare har tagit en ny vändning. Åklagare i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen har valt att inte längre åtala fildelare som laddar hem för eget bruk. Nedladdning för ”eget bruk” innebär i detta fall nedladdning av musik och film till ett värde under 27000 kr. I grunden är detta utveckling i rätt riktning och något som vi borde ta lärdom av även i Sverige. I debatten har det hävdats att Sverige, på grund av internationella fördrag och EU-medlemskap, måste jaga varje fildelare som har laddat ner någon enstaka låt. Det tyska exemplet visar att så inte är fallet.

Om vi ska leva upp till valrörelsens löften om att inte jaga en hel ungdomsgeneration måste vi, som ett minimum, avhålla oss från att jaga fildelare som laddar hem i icke-kommersiell skala. På sikt bör all icke-kommersiellning fildelning legaliseras. Alternativet är massövervakning av Internetanvändare för att hitta dem som fildelar, ungdomar som ruineras efter att ha stämts av upphovsrättslobbyn och lagstiftning som kväver tekniska innovationer.

Nordrhein-Westfalens lösning på hur fildelning ska hanteras är intressant men samtidigt problematisk. Definitionen av eget bruk är kopplad till värdet av det nedladdade materialet, och innebär i praktiken att en internetanvändare kan ladda ner omkring 3000 låtar och 200 filmer. Man kan fråga sig på vilken tidsperiod som myndigheterna räkar. Hur uppladdning av filer hanteras är ytterligare en fråga man inte kan bortse från eftersom uppladdning är en förutsättning för att det alls ska finnas något att ladda ner. Beräkningsmodellen för värdet av nedladdad musik kan också ifrågasättas eftersom den bygger på det felaktiga antagandet att ett nedladdat musikstycke alltid är ett uteblivet försäljningstillfälle.

Finns det volymgränser måste samtliga fildelares internettrafik övervakas så att antalet nedladdade låtar kan räknas. Då kvarstår de allvarliga integritetsintrång som är en av huvudanledningarna till fildelning för eget bruk bör legaliseras.

En bättre modell skulle kunna utgå från hur den upphovsrättsskyddade musiken används. Använder man den på ett icke kommersiellt sätt borde det inte finnas någon gräns för vilka volymer som får laddas hem eller laddas upp.

Slutsasten av de tyska erfarenheterna är inte att vi bör importera just den lösningen, men att det är möjligt att som EU-medlem avstå från att jaga alla som fildelar för eget bruk. Nu går det inte längre att hänvisa till att svenska politiker är tvingade att bryta mot löftena i valrörelsen. Ett förslag från regeringen som säkerställer att vi inte kriminaliserar och jagar en hel ungdomsgeneration som fildelar borde vara den logiska konsekvensen av händelserna i Tyskland.

Publicerad på Newsmill den 19 aug