Christofer Fjellner – vår vakthund i Bryssel

För någon vecka sedan startade moderaternas provval till Europaparlamentet. Ett provval inom moderaterna är ungefär som ett amerikanskt primärval. Partimedlemmarna röstar på kandidater, och de kandidater som lyckas bäst får toppa vår valsedel nästa sommar.

Undersökningar från bland annat Tyskland och Storbritannien har visat att omkring 80 procent av de beslut som vi fattar i Sverige handlar om att införa lagar som beslutats på EU-nivå. Lägg till detta att våra parlamentariker har en ganska självständig ställning så förstår var och en att detta provval har betydelse.

En Europaparlamentariker som jag värderar högt är min tidigare MUF-ordförande Christofer Fjellner, och jag hoppas att han får stanna kvar även nästa mandatperiod. Inte för att jag råkar känna honom, utan för att hans insatser är viktiga för Sverige. Faktum är att Christofer Fjellners plats i Europaparlamentet kan vara skillnaden mellan ett fritt internet och en fransk internetpolitik som går ut på att stänga av fildelares uppkopplingar. Han gjorde först skillnad genom att driva igenom ett symboliskt viktigt tillägg till den så kallade Bono-rapporten, och nu har han även räddat telekompaketet från att kidnappas av upphovsrättslobbyn.

Den svenska regeringen har sagt nej till Renforsutredningens förslag om att stänga av fildelare från nätet. Det var en framgång, men om framgången ska betyda något måste vi vara vaksamma på att fransmännen inte driver igenom samma förslag på EU-nivå och tvingar oss i Sverige att stänga av nätanvändare. Fjellner har stoppat dessa försök så här långt, och det finns ingen som jag hellre sätter som vakthund i Bryssel under de kommande fem åren.