Wikipolitik

Chicagoekonomen Milton Friedman brukade använda en blyertspenna som exempel när han förklarade varför den fria marknaden är överlägsen en planerad ekonomi. För att skapa en blyertspenna krävs kunnandet hos tusentals människor runt om i världen, och tack vare den fria marknadens prismekanism samverkar de, ofta utan att veta om det, och skapar en produkt som ingen skulle kunna skapa på egen hand.

Den samlade kunskapen hos medborgarna är alltid långt större än den samlade kunskapen hos regeringskansliet. Därför har informationssystem som sammanför medborgare ett värde som är svårt att överskatta. Prismekanismen är ett sådant informationssystem och internet ett annat.

Programmerare har på nätet organiserat sig för att bygga open-source software. Vem som helst med rätt kunskaper kan bidra. Som ett resultat av detta kan den som så önskar kan köra sin dator med enbart gratis mjukvara. Det här blogginlägget skriver jag med hjälp av Ubuntu och Firefox. På Wikipedia ser jag att WordPress, som publicerar texten, är fri mjukvara som bygger på PHP och MySQL.

Mårtensson
och Henrik Alexandersson har uppmärksammat att internet även ger upphov till denna typ av samarbete mellan bloggare som vill påverka politiken. Så här skrev Henrik Alexandersson om FRA-motståndet:

Utan att det finns någon plan, ledare eller finansiering bjuder bloggarna ett motstånd som, faktiskt, skakar regeringen. Hundratals bloggare gräver fram information, analyserar och bygger argument. Allt detta arbete länks sedan, bokstavligen talat, samman. Fakta, argument och synpunkter utvecklas och finslipas i en dynamisk, spontan process som har snudd på något organiskt över sig.

Man skulle kunna kalla detta fenomen för “open source-politik”.

Jag funderar på att skapa en wiki som samordnar dessa fakta, analyser och argument i strukturerade dokument, som sedan kan kanaliseras in i det politiska systemet. En konsoliderad version av bloggsfärens och nätanvändarnas input vore inte bara en bra faktabas, utan även en möjlig grund för remissvar och motioner som kanaliseras in i det politiska systemet.

Syftet är inte att skapa en ren informationssida av det slag som finns på Wikipedia, utan att sammanställa något som snarare kan beskrivas som en mycket lång, välbearbetad debattartikel.

Jag har ett par specifika wikiprojekt som jag skulle vilja utveckla, exemeplvis riksdagens första wikimotion, men först vill jag höra synpunkter som finns kring idén. Vilka möjligheter finns som jag har förbisett och och vilka utmaningar har jag eventuellt missat?

Vilket vore ett bra Wiki-hotell att använda?

Alla synpunkter uppskattas.