Telekompaketet och tillgången till internet

Det blir många frågor just nu. Den här gången är det Åsa Torstenssons tur att svara. Jag noterar att Max Andersson(mp) har författat en fråga med samma innebörd.

Den 27–28 november behandlar ministerrådet det så kallade telekompaketet. När telekompaketet behandlades i Europaparlamentet lyckades svenska parlamentariker driva igenom tillägg som är viktiga för Sverige.

För det första handlar det om tillägg 138 till direktiv 2002/21/EG i kommissionens förslag COD/2007/0247. Tillägg 138 säger att ingen Internetanvändare ska få sina friheter begränsade utan domstolsbeslut.

För det andra handlar det om tillägg 166 till direktiv 2002/22/EG i kommissionens förslag COD/2007/0248. Tillägg 166 understryker medborgarnas rätt att inte få sin tillgång till Internet begränsad.

I parlamentet var den svenska uppslutningen bakom förslagen stor. Även Sveriges regering har tagit ställning för principerna i tillägg 138 och 166 genom att förkasta Renforsutredningens förslag om att stänga Internetanvändares abonnemang. Det är nu viktigt att Sverige försäkrar sig om att tilläggen tas med även i rådets beslut.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillägg 138 till COD/2007/0247 och tillägg 166 till kommissionens förslag COD/2007/0248 kommer med i ministerrådets behandling av telekompaketet?

Bloggare som skrivit om detta är bland andra Henrik Alexandersson och Oscar Swartz