Mitt första wikipolitiska projekt – Upphovsrätten i kunskapsekonomin

EU-Kommissionen presenterade den 16 juli 2008 grönboken ”Upphovsrätten i kunskapsekonomin”. Syftet med grönboken är att stimulera till debatt om hur upphovsrätten kan reformeras och kunskap spridas via Internet. En grönbok från EU-kommissionen är ett diskussionsunderlag, och vem som helst kan komma med synpunkter.

Ett remissvar på EU:s grönbok om upphovsrätten blir mitt wikipolitiska pilotprojekt. Jag har på sigfrid.bluwiki.com, min wikiportal, lagt upp en länk till ett remissvar. Eller rättare sagt början på ett remissvar. Texten är långt i från fullständig och behöver en hel del arbete innan den kan skickas till EU-kommissionen senast den 30 november. Framför allt skulle jag uppskatta tillägg om upphovsrätten som ekonomiskt incitament. Inspiration finns i rapporten “Patent och copyright, behövs det?” av Karl-Henrik Pettersson. Rapporten är publicerad av Forum för Småföretagsforskning.

Med hopp om en hög aktivitetsnivå och intressanta diskussioner.