Riksdagsseminarium om telekompaketet

Lagstiftning som reglerar internet samverkar ofta på ett sätt som är svårt att förutse. När vi nu ska ta ställning till telekompaketet måste vi veta vilka effekter detta kommer att få tillsammans med IPRED1 och datalagringsdirektivet. Nästa vecka hålls ett seminarium i riksdagen som kanske svarar på den frågan. Jag ska gå dit och lyssna med intresse på inbjudna internetaktivister, fildelningsvänliga skivbolag och branschorganisationer.

Inbjudan till seminarium om upphovsrätten i telekompaketet.

Med anledning av infrastrukturminister Åsa Torstenssons löfte att agera kraftfullt mot “förslag som innebär att människor i Sverige på ett rättsosäkert sätt riskerar att förlora sin anslutning till Internet” inbjuds till seminarium om upphovsrätten i telekompaketet.

Bakgrund:

När kommissionen presenterade telekompaketet 13 november 2007 var förväntningarna från upphovsrättsindustrin höga: Äntligen skulle piratproblemen lösas genom att informera konsumenter om konsekvenserna av piratkopiering samtidigt som internetleverantörerna ålades att skriva in dessa konsekvenser i sina kundavtal. Kommissionens förslag skulle göra detta möjligt.

När parlamentet röstade om telekompaketet den 24 september 2008 var förväntningarna från internetaktivister och delar av internetindustrin höga: Äntligen skulle medborgarnas rättigheter sättas i första rummet samtidigt som frågan om eventuell avstängning från Internet slutligen blev en angelägenhet för rättsväsendet. Det antagna ändringsförslaget 166 från vänsterpartiets europaparlamentariker Eva-Britt Svensson skulle göra detta möjligt.

Den 27 november ska rådet bestämma vilket intresse medlemsländerna vill sätta i första rummet. Den 21 november ska Åsa Torstensson berätta för EU-nämnden hur hon tänker agera i rådet för att garantera att medborgares anslutning till Internet inte kan stängas av på ett rättsosäkert sätt.

Situationen har nyligt komplicerats av att kommissionen den 7 november la fram ett nytt förslag som är tänkt att vara en kompromiss mellan europaparlamentet och rådet. Detta alltså under pågående förhandlingar.

Syfte:

Det här seminariet är avsett att dels öka förståelsen för hur medborgares tillgång till Internet och internetleverantörers ansvar för innehållet på Internet kan komma att påverkas av telekompaketet, och dels öka förståelsen för vilka möjligheter Torstensson har att begära sitt ställningstagande som en B-punkt på rådets dagordning den 27 november.

Tid: onsdag 19 november 2008 kl. 10:00 – 11:30
Plats: Sveriges Riksdag, Riksdagshuset östra, Riksgatan 2, lokal RÖ2-mittpolen

Prel. program:

10:00 Jacob Johnson, riksdagsledamot (v) och ledamot av EU-nämnden hälsar välkommen

10:10 Mikael von Otter, IT&Telekomföretagen

10:20 Jon Karlung, Bahnhof

10:30 Christina Wainikka, Wainikkas Innovationsbyrå

10:40 Magnus Öberg, The Swedish Model

10:50 Erik Josefsson, internetaktivist

11.00 Paneldiskussion

11:30 Avslutning

Obligatotrisk anmälan till: [email protected]
Frågor: Jacob Johnson, 08 – 786 46 63, 070 – 205 29 47

Seminariet är kostnadsfritt.
Obs: medtag legitimation för riksdagens säkerhetskontroll.

Välkomna!