Telekompaketet, varningsbrev och MonoBook

Gårdagens riksdagssseminarium, anordnat av bland annat Erik Josefsson, var alldeles utmärkt. Jag har tidigare uttrycks min åsikt i sak – ingen ska stängas av från nätet eller utsättas för sanktioner utan domstolsbeslut. Dock är det fortfarande ett problem att ingen av telekompaketets kritiker kan peka ut de skrivningar som behöver ändras. Några konkreta idéer, som att stryka alla referenser till “lagligt” innehåll på nätet för att hålla frågorna om innehåll borta, vore kanske värda att gå vidare med.

Under tiden har centerpartiet föreslagit att den som fildelar olovligt i ett första skede ska få ett varningsbrev. Upprepad olovlig fildelning leder till att abonnentsinnehavaren får sin identitet utlämnad. Jag instämmer i den tveksamhet som internetoperatörerna känner. Centerns förslag innebär för det första att operatören tvingas skicka hotbrev till sina egna kunder. För det andra skulle operatörerna tvingas upprätta förbrytarregister över kunder som fildelat. Att påtvinga operatörerna sådana myndighetsuppgifter är inte acceptabelt.

Jag har fått ett tips om att jag borde ändra skin till Monobook på min wiki så att folk känner igen sig. Hur gör jag det?