MUF säger ja till fri fildelning

Jag har tillbringat helgen i Göteborg, på Moderata Ungdomsförbundets stämma. Där diskuterades, bland mycket annat, ett förslag om att avkriminalisera fildelning för icke-kommersiellt bruk. Nivån på debatten var imponerande. Ombuden penetrerade frågeställningar om upphovsrättens förhållande till äganderätten, statens ansvar för att skydda föråldrade affärsmodeller och konfliken mellan dagens upphovsrätt och rätten till ett privatliv.

Efter diskussionen röstade en förkrossande majoritet för att Moderata Ungdomsförbundet nu ska stå för fri fildelning. Glädjande om än inte helt oväntat.