Upphovsrätten i kunskapsekonomin

I går skickade jag in vårt wikibaserade remissvar på EU:s grönbok “Upphovsrätten i kunskapsekonomin”. Ett speciellt tack till Nils2 och BlueDemo för era insatser.

Remissvaret är inte fyllt av tvärsäkra påståenden utan lyfter istället fram behovet av att från grunden utreda de ekonomiska effekterna av såväl upphovsrätten som den olovliga kopieringen.

Inte minst den pågående debatten om IPRED visar att vi behöver en bättre förståelse av upphovsrättens ekonomiska för- och nackdelar. Upphovsrättsindustrin utgår från att olovlig kopiering har kraftigt negativ konsekvenser för skapandet medan det finns forskning som hävdar det motsatta. Istället för att okritiskt sätta oss i upphovsrättsindustrins båt bör vi som arbetar med lagstiftning skapa oss en obejktiv bild baserad på vetenskap.