Fildelningslagen en motgång

I går begav sig justitieministern till Filmhuset, och flankerad av talespersoner för upphovsrättsindustrin presenterade hon regeringens IPRED-proposition.

Några formuleringar har förändrats i jämförelse med lagrådsremissens förslag. Effekterna av lagen blir dock desamma. I det nu lagda förslaget görs en distinktion mellan upp- och nedladdning. Domstolen ska i sin proportionalitetsbedömning besluta att en internetabonnents identitet inte kan lämnas ut enbart efter en konstaterad nedladdning av ett fåtal verk. En enstaka uppladdning räcker dock för att rättighetsinnehavaren ska anses ha lidit stor skada, och då kan internetleverantören tvingas lämna ut en kunds identitet.

Med dagens torrent-teknik blir en nedladdare med automatik även uppladdare. Den person vars abonnemang används för en enstaka nedladdning kan med andra ord fortfarande identifieras och få en faktura hemskickad.

Vi har inom moderaterna under en ganska lång tid fört en öppen debatt om fildelningslagen. Vi har varit överens om att vi ska landa i en gemensam linje, som vi sedan alla får leva med. Det har riksdagsgruppen nu gjort, och det fanns en tydlig majoritet för det förslag som regeringen har lagt fram. Jag hoppades kunna vinna gehör för en bättre proportionalitet mellan upphovsrätten och respekten för internetleverantörernas tystnadsplikt. Det lyckades jag inte med.