Telekompaketet – Inget utökat ansvar för internetleverantörer

Allt är inte elände. EU:s IT-ministrar har nu diskuterat Telekompaketet, och strukit alla tvingande regler som berör olaglig aktivitet. Detta var viktigt eftersom hänvisningar till olaglig aktivitet sammanblandar internetleverantörernas roll, som neutral förmedlare av information, med användarnas aktiviteter på nätet.

En sammanblandning av infrastruktur och innehåll leder i förlängningen till att internetleverantörerna får ett ansvar för kundernas kommunikation och tvingas ta på sig en polisiär roll. Nästa steg i en sådan utveckling är att internetleverantörerna, för att skydda sig mot rättsliga processer, kommer att censurera allt fler webbplatser och stänga av kunder som misstänks för olovliga aktiviteter. Och snart har det fria nätet blivit en parentes i historien.

Insatser i Europaparlamentet av bland annat Christofer Fjellner, liksom ministerrådets strykningar av de värsta skrivningarna, ger hopp om att Telekompaketet kan bli ganska harmlöst. Vilket i och för sig inte betyder att vi ska slå oss till ro.

Telekompaketet består av två direktiv: Ramdirektivet och USO-direktivet. I ramdirektivet har det funnits två hänvisningar till “lagligt innehåll”. Dessa är borta i ministerrådets version.

Inte heller USO-direktivet ålägger medlemsländerna att lagstifta om innehållet på internet. Enligt ingresspunkt 14 lär det dock vara möjligt för de länder som vill att införa regler om att internetleverantörer ska vidareförmedla brev från staten med upplysningar om lagen. Enligt min information är detta frivilligt för medlemsländerna. Eftersom Sverige i samband med Renforsutredningen har sagt nej till att ge internetleverantörerna ansvar för kundernas kommunikation bör statliga varningsbrev inte bli aktuella i Sverige.

Det blir även, i ministerrådets version, frivilligt för medlemsländerna att etablera ett samarbete mellan internetleverantörer och myndigheter kring laglig internetanvändning. Inte heller detta bör bli aktuellt i Sverige, men det är som bekant viktigt att hålla koll på att den här typen av regler inte plötsligt läggs som förslag från regeringen med hänvisning till att vi måste implementera EU:s direktiv.

Det här är inte slutet på Telekom-processen, men det ger en någorlunda ljus bild av läget. Med reservation för att jag kan ha missförstått något.

För detaljerad information rekommenderar jag en kontakt med Näringsdepartementet.

PS. Jag har läst kommentarerna till mitt förra inlägg och ska ge ett mer utförligt svar på de frågor som berör voteringar, partilinjer och gemensamma spelregler. Jag kollar även upp fakta som berör civilrättslig husrannsakan, frysta tillgångar och ägaransvar för innehavare av internetabonnemang. DS.