RIAA goes French

UNT rapporterar att den moderata fullmäktigeledamoten Kristian Persson från Tobo hoppar av sina uppdrag och lämnar partiet, i protest mot FRA och IPRED. Det är tråkigt. Min erfarenhet är att de som påverkar är de som stannar kvar och fortsätter att opinionsbilda.

Trycket från dem som vill bevara det öppna nätet har resulterat i en rad beslut som går i rätt riktning. Dessa försvinner ofta i mediabruset. Några exempel är:

– Renforsutredningen skrotades. Därmed sa regeringen nej till Thomas Bodströms utredningsföreslag om att internetleverantörer ska övervaka, varna och stänga av abonnenter.

– Den moderata Europaparlamentarikern Christofer Fjellner har fått Europaparlamentet att säga nej till avstängning av internetanvändare som misstänks för olovlig fildelning.

– Sverige lyckades i ministerrådets version av Telekompaketet rensa bort de formuleringar som kunde ha gett internetleverantörer ansvaret för kundernas kommunikation.

– Anders Borg har slagit fast att spelutredningens planer på censur av webbplatser är oproportionerliga. Socialdemokraterna har förklarat att med dem vid makten skulle censuren förverkligas.

Det råder inga tvivel om att vi har fler utmaningar framför oss. Wired rapporterar att Recording Industry Association of America(RIAA) byter strategi i kampen mot fildelningen. Istället för att stämma enskilda – de har i USA hunnit med 30 000 internetanvändare – vill de lägga ytterligare förpliktelser på internetleverantörerna enligt fransk ”graduated response”-modell.

RIAA:s plan är att skicka listor till internetleverantörerna med IP-adresser som misstänks ha använts för olovlig fildelning. Internetleverantörerna, som kan koppla IP-numren till abonnenter, ska sedan skicka varningsbrev. Vid upprepad fildelning ska abonnenter stängas av. Ingenstans i processen tycks en domstol vara inblandad. I stället vill RIAA låta internetanvändare överklaga ett avstängningsbeslut i ”en administrativ procedur”, där RIAA sannolikt själva ska agera domare.

RIAA:s talesperson Cara Duckworth förklarar att människor kommer att förändra sitt beteende på internet när de vet att de är övervakade. Mycket talar för att det stämmer. I Tyskland undviker människor känsliga telefonsamtal när de vet att teletrafikdata lagras.

Upphovsrättsindusrins plan B är att övertyga Obama om att internetanvändares kommunikation måste filtreras. Själv säger Obama att amerikanska staten nu ska förlita sig på vetenskap och på fakta som inte färgats av ideologi. Innebär det att den inkommande administrationen till skillnad från tidigare administrationer tar del av de studier från Harvard och KTH som ifrågasätter fildelningens negativa effekter för kulturen?

Lakes Lakonismer Henrik Alexandersson Scaber Nestor Mikaels blogg