Bush är ingen Reagan

I dag skriver bland annat DN att George W Bush har spenderat motsvarande 6,6 biljoner kronor på sina krig i Irak och Afghanistan. Även om siffrorna är exceptionella är det inte särskilt förvånande att en republikansk president ökar de militära utgifterna. Desto mer förvånande är det att Bush – som år 2000 gick till val…

RIAA goes French

UNT rapporterar att den moderata fullmäktigeledamoten Kristian Persson från Tobo hoppar av sina uppdrag och lämnar partiet, i protest mot FRA och IPRED. Det är tråkigt. Min erfarenhet är att de som påverkar är de som stannar kvar och fortsätter att opinionsbilda. Trycket från dem som vill bevara det öppna nätet har resulterat i en…

När öppnas ACTA-förhandlingarna?

Sedan i våras har EU tillsammans med USA, Kanada, Schweiz och Japan förhandlat om ett nytt antipirat-avtal, det så kallade ACTA-avtalet. Processen präglas av extrem slutenhet, och trots att förhandlingarna kan resultera i nya, hårda lagar mot fildelning i Sverige är det omöjligt för media och för allmänheten att diskutera de förslag som mejslas fram.…

Sannolikt ingen webbcensur

I går kväll sa Anders Borg på en presskonferens att blockering av webbplatser är en “lite väl långtgående” åtgärd, och ifrågasatte om åtgärden står i proportion till ambitionen att bekämpa spelrelaterade problem. Därmed får det nog betraktas som klart att den föreslagna webbfiltreringen inte blir av. Vi får se om socialdemokraterna motionerar om att införa…

Spelutredningen föreslår italiensk internetcensur

I går kom regeringens utredning “En framtida spelreglering”. Som bland annat Henrik Alexandersson, Annie Johansson och Tomas Tobé noterat föreslår utredningen att utländska webbplater för spel ska censureras. Utredningens motivering är att utländska spel på nätet inte bör få konkurrera med spel som följer det svenska regelverket. Motiveringen är märklig med tanke på att all…

Voteringsmatematik, partilinje och samvete

Huvuddelen av kommentarerna på min blogg den senaste veckan har handlat fildelningslagen och mitt beslut att acceptera partigruppens ställningstagande. Så här uttryckte jag saken i mitt tidigare inlägg: ”Vi har varit överens om att vi ska landa i en gemensam linje, som vi sedan alla får leva med. Det har riksdagsgruppen nu gjort, och det…

Telekompaketet – Inget utökat ansvar för internetleverantörer

Allt är inte elände. EU:s IT-ministrar har nu diskuterat Telekompaketet, och strukit alla tvingande regler som berör olaglig aktivitet. Detta var viktigt eftersom hänvisningar till olaglig aktivitet sammanblandar internetleverantörernas roll, som neutral förmedlare av information, med användarnas aktiviteter på nätet. En sammanblandning av infrastruktur och innehåll leder i förlängningen till att internetleverantörerna får ett ansvar…

Fildelningslagen en motgång

I går begav sig justitieministern till Filmhuset, och flankerad av talespersoner för upphovsrättsindustrin presenterade hon regeringens IPRED-proposition. Några formuleringar har förändrats i jämförelse med lagrådsremissens förslag. Effekterna av lagen blir dock desamma. I det nu lagda förslaget görs en distinktion mellan upp- och nedladdning. Domstolen ska i sin proportionalitetsbedömning besluta att en internetabonnents identitet inte…

Upphovsrätten i kunskapsekonomin

I går skickade jag in vårt wikibaserade remissvar på EU:s grönbok “Upphovsrätten i kunskapsekonomin”. Ett speciellt tack till Nils2 och BlueDemo för era insatser. Remissvaret är inte fyllt av tvärsäkra påståenden utan lyfter istället fram behovet av att från grunden utreda de ekonomiska effekterna av såväl upphovsrätten som den olovliga kopieringen. Inte minst den pågående…