Grattis HAX

Henrik Alexandersson har inte bara den fjärde viktigaste bloggen i Sverige enligt Twingly. Han har nu även efter en omfattande omröstning utsetts till 2008 års viktigaste politiska bloggare. Det är kul att se hur frihetliga krafter är de som bäst tar vara på den utökade yttrandefrihet som internet ger.

Andra framröstade bloggare som kan placeras i det marknadsliberala facket är Oscar Swartz, Johan Norberg, Mattias Svensson och min partikollega Mary Jensen som skriver på MinaModerataKarameller.

Två reflektioner.

För det första har de bloggande marknadsliberalerna blivit upphovsrättsreformister. Antingen uttalat eller outtalat, genom att ta ställning mot upphovsrättsindustrins ambitioner att kontrollera människors elektroniska kommunikation.

För det andra har 2008 års debatter om integritet och yttrandefrihet gjort kritiken mot den expansiva staten relevant för en helt ny grupp medborgare.