Trams, enligt Tomas Eneroth

I mitt förra inlägg skrev jag att socialdemokraterna vill förbjuda anonymitet på nätet, och att de dessutom vill reglera trådlösa nätverk.

Det baserade jag på vad socialdemokraternas talesperson Tomas Eneroth sa i en intervju i P3 Nyheter

Nu har Eneroth kommenterat mitt inlägg:

“Trams, Karl Sigfrid! Vi vill inte förbjuda anonymitet på nätet – läs vår motion om du orkar ta reda på vad vi egentligen vill. Däremot vill vi förbättra integritetsskyddet i förhållande till regeringens proposition. Våra förbättringsförslag hanteras nu i riksdagen kommande veckor – har du något att bidra med Karl Sigfrid? Utfrågningen i januari är öppen för alla ledamöter…”

För det första, jag kommer gärna på socialdemokraternas utfrågning och säger vad jag tycker.

För det andra, Eneroth dementerar att socialdemokraterna vill täppa till möjligheterna att anonymisera sin internetkommunikation – och tycker att jag borde läsa partiets fildelningsmotion. Det har jag gjort, och i den står det:

” Det finns till exempel redan idag en rad olika sätt att skydda sin identitet för den som vill surfa anonymt. Den snabba tekniska utvecklingen för med sig såväl hot som möjligheter för både kulturellt yrkesverksamma och konsumenter. Detta är en utveckling som måste följas aktivt och med en ständig handlingsberedskap från regeringen.”

Hur ska detta tolkas? Först är det ett konstaterande: Det går i dag att surfa anonymt. Därefter är det en uppmaning till att följa den tekniska utvecklingen med en ständig handlingsberedskap.

En beredskap för att göra vad? Vi kommer knappast att hamna i en situation som kräver särskild lagstiftning för att värna rätten till anonymitetsskydd – den rätten finns tack vare tekniken så länge vi inte har ett förbud.

Däremot är det sannolikt att vi hamnar i den situationen att IPRED, och även annan lagstiftning, blir ineffektiv till följd av anonymiseringstjänsterna. Då kommer det resas krav på att täppa till möjligheten att kringgå lagen. Socialdemokraternas motion är långt i från tydlig, men det finns en antydan till att vilja täppa till anonymiseringsluckan.

I morse kom förtydligandet:

“– På samma sätt som det är tekniskt möjligt att gömma IP- nummer så är det också tekniskt möjligt att gå in via andra personers servrar, och använda deras trådlösa nätverk för att ladda ner, flera av dem här sakerna är det vi pekar på ifrån vår sida som måste täppas till i en ny lagstiftning, säger socialdemokraternas Tomas Eneroth.”
P3 Nyheter

Det är “tekniskt möjligt att gömma IP-nummer”. Det är också möjligt att använda andras trådlösa nätverk för att ladda ned. Detta “måste täppas till i en ny lagstiftning”.

Jag är ledsen, men jag har svårt att tolka det på annat sätt.