Gärna rättvisa – men först en rejäl inkomstgaranti

SVT uppmärksammade redan i våras att avgångna riksdagsledamöter får jobbskatteavdrag på sin inkomstgaranti. Utan att jobba.

I dag sände rapport ett nytt inslag, och kunde berätta att ingenting hänt, trots en uttalad vilja hos alliansens företrädare att göra systemet mer rimligt.

Riksdagsstyrelsen skulle kunna fatta ett beslut om att klassificera inkomstgarantin som en pension. Det vill inte socialdemokraterna, vars lösning är att i stället skrota hela jobbskatteavdraget.

Jobbskatteavdraget är det kanske mest grundläggande inslaget i alliansens politik för göra arbete mer lönsamt. Att föreslå ett avskaffat jobbskatteavdrag är inte ett konstruktivt förslag från de rödgröna partierna.

Den linje som vänsterkoalitionen i praktiken driver i riksdagsstyrelsen är att före detta riksdagsledamöter även fortsättningsvis ska särbehandlas. Och den här vänsterkoalitionen vill vinna valet på ett budskap om rättvisa.