Öppen utfrågning i riksdagen om fildelning, öppna nätverk och anonymisering

På tisdag nästa vecka, den 20 januari, klockan 9:30-12:30 anordnar näringsutskottet en utfrågning om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område. Eller IPRED som den föreslagna lagen brukar kallas.

Allmänheten kan delta på plats, men utan yttranderätt skulle jag tro, eller följa utfrågningen via web-tv.

Detta är den hearing som nämndes i Tomas Eneroths uppmärksammade P3-intervju. Socialdemokraterna sa då att anonymisering på internet och öppna trådlösa nätverk ska diskuteras:

“Fildelning via dolda och öppna nätverk är några av frågorna som socialdemokraterna vill ha en hearing om i riksdagen innan lagen tas.”