Swartz årets aktivist

Magazinet Neo har utsett Oscar Swartz till årets aktivist. Med följande motivering:

Han piskade med goda argument och glada upptåg upp en hel folkstorm mot FRA-lagen. Långt före alla andra uppmärksammade han hoten mot friheten på det virtuella jordklotet där han, likt så många andra, lever sitt liv.

En välförtjänt utmärkelse.

I kväll åker jag till Bryssel. Jag och Morgan Johansson ska för KU:s räkning delta i en konferens om EU-kommissionens förslag till ny öppenhetsförordning. Kommissionens förändringar har det uttalade syftet att stärka öppenheten, men mycket talar för att resultatet kan bli det motsatta. I svenska riksdagen är alla partier överens om att möjligheten till insyn i EU:s processer ska öka, inte minska.

Ett minst lika stort problem som bristande öppenhet är en svensk journalistkår som inte rapporterar om betydelsefulla beslut som fattas i Bryssel. Istället väntar de tills EU-regeln har blivit ett svenskt lagstiftningsärende, och då är vi redan låsta.