Tunn riksdagsutfrågning

I går höll riksdagens näringsutskott en offentlig utfrågning om det civilrättsliga sanktionsdirektivet, eller rättare sagt om Sveriges beslut att vidta åtgärder som går utöver direktivets krav.

Förra gången utskottet hade en utfrågning fick jag möjlighet att bidra med inspel, vilket resulterade i att The Swedish Model fick delta. Det gav en mer balanserad bild. Den här gången fanns ingen motvikt.

Jan Rosén från Föreningen för upphovsrätt började med att slå fast att det är internet som är problemet. I den fysiska verkligheten fungerar upphovsrätten väl, men på internet går det inte att upprätthålla lagen utan nya verktyg för upphovsrättshavare, hävdade Rosén. I själva verket är det tvärtom. I den fysiska världen är det ofta ännu svårare att identifiera ett upphovsrättsintrång. En student som kopierar sin kurslitteratur vid en kopieringsapparat eller en musikkonsument som kopierar en cd-skiva är nästan alltid anonym, och inga lagar kan ändra på det.

Som andra har påpekat bidrog Rosén inte med något expertutlåtande, utan mest med personliga åsikter. Bland annat åsikten att det är “mycket allvarligt” att använda sig av anonymitetsskydd på nätet.

Om näringsutskottets ledamöter verkligen var intresserade av att veta hur tekniken och juridiken samspelar borde de ha bjudit in en IT-jurist eller varför inte Nicklas Lundblad, som precis skrev en bra artikel i SvD om immaterialrättens framtid?