Sverige som frizon på nätet

Tidigare pratade jag om vikten av att ha en positiv agenda för friheten på nätet, och tog upp några punkter som skulle kunna stå på den agendan.

I dag har jag en debattartikel i Aftonbladet med samma budskap.

I den här internationella miljön finns det ett behov av en frizon från övervakning och censur. Den frizonen borde vi i Sverige erbjuda, till nytta både för svenska medborgare och för utländska medborgare som behöver anonymitetsskydd, tillgång till material som censureras i hemlandet eller en plats där de kan uttrycka sin mening. Sverige ligger i framkant som IT-nation och det vore naturligt att vi tar ett särskilt ansvar för friheten på internet.