Open source och open government

Just nu tror alla att Obama ska ta sig an just deras favoritfrågor, men när det gäller open source software och open government tycks det ligga något i optimismen. Scott McNealy, en av grundarna till Sun Microsystems, har blivit ombedd att förse Obama med en rapport om hur öppen källkod kan spara skattepengar och effektivisera den offentliga verksamheten. Open Source Initiatives ordförande Michael Tiemann bedömer att sluten programvara globalt medför förluster på en billion dollar om året.

Internets utveckling är ett exempel på vad öppna standarder för med sig i termer av etableringsfrihet och mångfald. Ett internet som byggts på en sluten standard ägd av en enskild aktör hade förmodligen varit något helt annat, betydligt mindre framgångsrikt, än det öppna nät vi har nu.

Samma princip som kan tillämpas för att utveckla öppna program kan användas i det politiska arbetet, som Henrik Alexandersson konstaterade efter Sveriges första bloggbävning.

Kanske har Obama liknande tankar. New York Daily News beskriver Obama som en open source-president – en ledare som med hjälp av den nya tekniken skapar ingångar för alla som vill involvera sig i den politiska utvecklingen.

Michael Tiemann på Open Source Initiative instämmer:

The concept of open source is going to become an undercurrent to almost everything this administration does.