Dags att säga i från, Beatrice Ask

Medina-rapporten, som behandlas i Europaparlamentet, innehåller en rad punkter som föregriper rättegången mot The Pirate Bay. Dessutom återkommer skrivningar om “gratuated response”, det vill säga om att tvinga Internetleverantörerna att varna och stänga av abonnenter.

Detta har nu Fjellner tagit sig an, tillsammans med andra svenska MEPar som miljöpartiets Carl Schlyter.

Omröstningen sker vecka 11 i mars, efter att ha blivit framskjuten från den 18 februari.

Till dess vore det på sin plats att regeringen förklarar för Europaparlamentet att vi i Sverige inte uppskattar politiska påtryckningar mot våra domstolar.

Punkt 30 i Medina-rapporten uttalar att webbplatser som underlättar P2P-utbyte av skyddade verk är olagliga:

30. Reminds that the activity of websites offering downloading of works and services that are protected by copyright and neighbouring rights is illegal without the consent of the right holders, as is peer-to-peer exchange of works or services protected by copyrights or neighbouring rights without the consent of the rightholders;

Punkt 32 nämner explicit The Pirate Bay och välkomnar rättsliga åtgärder mot verksamheten.

32. Approves the action of various national judicial systems against internet sites that illegally disseminate works on line (e.g. ‘The Pirate Bay’);

Detta tolkar jag dock inte som ett inlägg i TPB-rättegången, utan som en uppmaning till EU:s medlemsstater att lagstifta om blockering av P2P-sajter. Sannolikt är det någon på IFPI som har hållit i pennan.

Andra som skriver om detta är opassande, copyriot, Jens O