Tjänstemän vill strypa regeringens informationsflöde

Som huvudregel ska medborgarna kunna ta del av samma information som regeringskansliet. Att även det omvända gäller – att regeringskansliet ska kunna ta del av samma information som andra medborgare – är en sådan självklarhet att det sällan nämns.

Men nu har en tjänsteman på regeringskansliet fått den briljanta idén att ministrarna och deras medarbetare ska få sin internetkommunikation censurerad.

De anställda på regeringskansliet, också ministrarna, ska förhindras att besöka webbplatser som handlar om krig, terror, vapen och sex. Förvaltningschefen vill att oräkneliga sidor på internet ska blockeras.

DN

Blockering av det här slaget skulle naturligtvis kunna motiveras på samma sätt som på andra arbetsplatser: De anställda ska inte privatsurfa på arbetstid. Med den motiveringen skulle främst webbplatser med populära online-spel och sociala nätverk stoppas. Den här åtgärden följer dock inte det mönstret utan tycks ta sikte på webbplatser som anses oetiska. Det är alltså frågan om att en administrativ tjänstemän vill förhindra att viss information når Sveriges regering.

Vilket är då problemet som måste lösas på det här sättet? DN frågar rättschefen:

Har man haft stora problem på regeringskansliet med att anställda gått in på etiskt tveksamma sidor?

– Det har säkert förekommit att man gått in på sidor där man inte ska gå in.

Problemet som ska lösas med censur kan inte ens påvisas.

UD protesterar. Om förslaget genomförs borde de, liksom andra departement, fixa sin egen internetuppkoppling vid sidan av den filtrerade.

Genom opassande ser jag att Regeringskansliets internettillgång redan är filtrerad, på Göran Hägglunds initiativ.

SvD, Aftonbladet, Neo, Thomas Hartman, Sidvind, Sänd mina rötter regn, MinaModerataKarameller, Dick Erixon, Kritikerbloggen, Jonas Morian, HD:s Ledarblogg, Klokbok, Jinge, Gester