Datainspektionen uppmärksammar övervakningsåret 2008

Datainspektionen har precis släppt rapporten “Integritetsåret 2008″. Rapporten granskar översiktligt 20 aktuella lagar och lagförslag som tillsammans urholkar medborgarnas rätt till privatliv. Rapporten handlar om uppmärksammade ämnen som FRA, IPRED och datalagring, men också om ämnen som inte har synts i samma utsträckning. Till exempel den nya patientdatalagen som ger olika vårdgivare möjligheten att läsa varandras patientjournaler.

Datainspektionen för samma resonemang som Internetleverantörerna. I flodvågen av ny internetreglering finns det ingen som överblickar de samlade konsekvenserna.

En av tankarna med ”Integritetsåret 2008” är att väcka frågor som: Hur påverkas den personliga integriteten inte bara av ett visst lagförslag utan av alla lagar och föreslagna lagar tillsammans? Vilket blir det samlade ”trycket” mot den personliga integriteten när man väger samman alla stora myndighetsregister och hur dessa utbyter information? Hur mycket mindre blir den fredade zon vi alla har rätt till när nya tekniker som GPS och RFID används för att övervaka oss på allt fler sätt?

Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund

Opassande kommenterar. MinaModerataKarameller gör en lång genomgång av läget