Moderat valsedel till Europaparlamentet

Nu har partirådet bestämt hur den moderata valsedeln till Europaparlamentet ska se ut. Vi har i dag fyra mandat i parlamentet. De fyra översta namnen på 2009 års valsedel blir:

1. Gunnar Hökmark, Stockholm, född 1952
2. Anna Ibrisagic, Luleå, född 1967
3. Christofer Fjellner, Stockholm, född 1976
4. Susanna Haby, Göteborg, född 1957

Viktigast är naturligtvis att Fjellner blir omvald. Även Hökmark gör bra insatser.